Cabinete de specialitate

Home / Cabinete de specialitate

           

Terapiile specifice se realizează în funcţie de tipul si gradul deficienţei copilului şi se desfăşoară într-un cadru bine organizat, în cabinete special amenajate, un copil frecventând cabinetul de 2-3 ori pe săptămână .
Evaluarea nivelului de dezvoltare și identificarea comportamentelor se realizează prin utilizarea unor instrumente specifice (teste , scale, grille, comportamentale etc.). Pe baza evaluării se proiectează planurile de intervenţie personalizate , care se pliază bine pe nevoile fiecărui copil, strategiile terapeutice şi materialele utilizate fiind adaptate particularităţilor individuale și de vârstă ale fiecărui copil .

Cabintele de specialitate și terapiile existente în cadrul grădiniţei sunt:

Cabinetul de psihologie:

Se desfășoară activități de:

 • – stimulare a proceselor psihice, cu accent pe dezvoltarea percepției, atenției, memoriei și rezolvarea de probleme
 • – modelare comportamentală prin tehnici terapeutice ABA și tehnici alternative de comunicare.

Cabinetul de logopedie:

Se desfășoară activități de :

 • – evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului
 • – formarea deprinderilor de comunicare
 • – antrenarea mobilității orofaciale și stimularea fonoarticulatorie
 • – corectarea tulburărilor de pronunție, a tulburărilor de ritm și fluență
 • – structurarea și dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv

Cabinetul de psihomotricitate

Se dezvoltă psihomotricitea prin activități specifice de:

 • – stimularea motricității grosiere și fine
 • – fixarea lateralității și schemei corporale
 • – dezvoltarea coordonării generale și oculo-manuale
 • – formarea structurilor perceptiv-motrice de: culoare, formă, mărime, spațiu, timp
 • – pregătirea mâinii pentru scris.

Cabinetul psihopedagogic

Copiii sunt implicați în activități de:

 • – stimulare cognitivă
 • – educație perceptiv-motrică
 • – dezvoltarea limbajului expresiv
 • – formarea preachiziţiilor şcolarității.

Cabinetul de kinetoterapie

Se desfășoară activităţi individuale şi în grup, în scopul:

 • – reeducării deficienţelor neuromotorii
 • – corectării deficienţelor de postură
 • – dezvoltării deprinderilor motrice.

Cabinetul de terapie complementară:

Camera de stimulare multisenzorială (terapia Snoezelen) oferă un mediu relaxant si activ, un spaţiu  controlat, echipat cu tehnologii auditive, vizuale, tactile, olfactive cu scopul de a motiva,  stimula, incita şi antrena,  calma, relaxa,  detensiona şi reechilibra.

Terapia Snoezelen e utilizată  ca :

 • – activitate de pregătire sau motivare  a copiilor pentru o terapie specifică care urmează a fi aplicată,
 • – recompense – întăritori pentru reuşitele de la activitatea de terapie sau didactică