DESPRE NOI

Home / DESPRE NOI

 

Grădiniţa Specială prin organizarea instituţională și pedagogică specifică asigură un climat educațional, terapeutic și socio-afectiv, care contribuie atât la diminuarea dizabilitaţilor copiilor, cât şi la diminuarea efectelor instituţionalizării (fiind program săptămânal) pentru copiii provenind din alte localități.

Principala valoare a organizaţiei este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se urmăreşte ca toate activităţile să fie centrate pe copil, să se desfășoare în zona proximei dezvoltări a copilului , să satisfacă nevoile şi interesele copilului și ale familiei, să influențeze pozitiv calitatea vieții acestora. Se urmăreşte în permanenţă promovarea activităților de adaptare la viața socială și formarea autonomiei personale.

GRADINITA

SPECIALA

Suntem o echipă de profesionişti, cu experienţă  de  peste 30 de ani în domeniu, dedicaţi problemelor copiilor  cu nevoi speciale şi familiilor aflate în dificultate.

 

Cadrele didactice din grădiniță asigură intervenția psihopedagogică specializată şi stimularea precoce a copiilor cu deficiențe, contribuind cu dăruire, pasiune și profesionalism la reabilitarea preșcolarilor, prin valorificarea potențialului fiecărui copil.

 

ISTORICUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CALITATEA CONSTRUCŢIEI ŞCOLARE

 • Grădiniţa Specială a fost înfiinţată în anul 1984, ca unitate de învăţământ cu program săptămânal, destinată preşcolarilor cu cerinţe educative speciale;
 • În anul 1992 a fost realizat un schimb de clădiri, în baza unui protocol, încheiat între Spitalul Clinic de Copii Cluj şi Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi, iar conducerea grădiniţei a primit clădirea de pe Aleea Borşa nr. 2.
 • În perioada 2008 – 2013 toată clădirea grădiniţei a fost reabilitată şi modernizată, iar  în anul 2011 s-a montat o centrală termică proprie; în anul 2014, s-a finalizat compartimentarea funcţională a întregii mansarde în spaţii educaţionale şi administrative.
 • Suprafaţa construită desfăşurată a grădiniţei este de 4095 metri pătraţi şi cea utilă 1000 metri pătraţi;
 • Are o curte cu o suprafaţă de 1877 metri pătraţi, cu mult spaţiu verde, împrejmuită de brazi și copaci, spaţii de joacă pentru copii.
 • În anul 2011 clădirea reabilitată a grădiniţei a fost sfinţită de ÎPS Părinte†Andrei Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, onorând cu prezenţa Sa copiii și personalul grădiniței.

Click here to change this text

”Fiecare copil are dreptul să fie ocrotit, educat cu dragoste, să păşească cu încredere în viaţă, să zâmbească.”

 

Suntem o echipă de profesionişti, cu experienţă  de  peste 30 de ani în domeniu, dedicaţi problemelor copiilor  cu nevoi speciale şi familiilor aflate în dificultate.

 

Cadrele didactice din grădiniță asigură intervenția psihopedagogică specializată şi stimularea precoce a copiilor cu deficiențe, contribuind cu dăruire, pasiune și profesionalism la reabilitarea preșcolarilor, prin valorificarea potențialului fiecărui copil.

 

 

Ce facem noi pentru a ajuta la îndeplinirea acestor nevoi ?

Motto-ul grădiniţei noastre este:“Şanse egale pentru toţi copiii noştri”.

Grădiniţa Specială prin organizarea instituţională și pedagogică specifică asigură un climat educațional, terapeutic și socio-afectiv, care contribuie atât la diminuarea dizabilitaţilor copiilor, cât şi la diminuarea efectelor instituţionalizării (fiind program săptămânal) pentru copiii provenind din alte localități.

 

DATE GENERALE:

Denumirea grădiniţei: GRĂDINIŢA SPECIALĂ  CLUJ-NAPOCA;înfiinţată în septembrie 1984;

Domeniul de activitate: învăţământ special preşcolar pentru copii cu dizabilități intelectuale ușoare /moderate și grave;

Forma juridică de organizare : unitate de învăţământ special preşcolar de stat, cu personalitate juridică;

Statutul proprietăţii grădiniţei: din anul 2001 sub tutela Consiliului Judeţean Cluj;

Program de funcţionare: grădinţă cu program prelungit şi săptămânal;

Foruri tutelare: Inspectoratul Şcolar Județean Cluj; Consiliul Judeţean Cluj;

Beneficiari direcţi – copiii preşcolaricu vârsta de 3-6 ani, proveniţi din familii, care la intrarea în grădiniţă prezintă următoarele diagnostice medicale:

 • dizabilităţi intelectuale,
 • întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv şi receptiv,
 • tulburări din spectrul autist,
 • sindrom Down,
 • sindrom hiperkinetic,
 • tulburări emoționale și de conduită.

Beneficiari indirecţi – familiile copiilor; comunitatea.

Copiii înscrişi în anul şcolar 2018 – 2019 sunt din municipiul Cluj-Napoca în proporţie de  60%, iar restul de 40%  provin din localităţile judeţului Cluj (Floreşti, Apahida, Jucu, Baciu, Dej, Câmpia Turzii, Sânicoară, Corneşti, Berind etc.).

Copilul cu dizabilitaţi este, ca și oricare alt copil, un membru al comunităţii şi trebuie privit ca o persoană cu drepturi și şanse egale la educaţie, dar în același timp un copil care necesită o atenție și îngrijire deosebite.

Asemenea tuturor copiilor şi copiii cu dizabilităţi au nevoie să li se îndeplinească trebuinţele, care nu sunt diferite de ale celorlalţi :

 • nevoia de educaţie;
 • nevoia de apreciere și întărire pozitivă;
 • nevoia întăririi stimei de sine;
 • nevoia de independenţă;
 • nevoia de autoafirmare.

 

 

            Toate activităţile din Gradiniţa Specială sunt centrate pe copil şi presupun răbdare, talentul de a te pune în situaţia altuia(empatie)şi  multă înţelegere umană.

Principala valoare a organizaţiei este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se urmăreşte ca toate activităţile să fie centrate pe copil, să se desfășoare în zona proximei dezvoltări a copilului , să satisfacă nevoile şi interesele copilului și ale familiei, să influențeze pozitiv calitatea vieții acestora. Se urmăreşte în permanenţă promovarea activităților de adaptare la viața socială și formarea autonomiei personale.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă, terapeutică şi în conduita angajaţilor.