Grupe Gradinita Speciala

Home / Grupe Gradinita Speciala

ÎN ANUL SCOLAR 2022–2023 FUNCȚIONĂM CU URMATOARELE GRUPE:

Grupa mică A – MĂMĂRUȚE

Grupa mică A – MĂMĂRUȚE

Varsta:
3-4 Ani
Numar maxim de prescolari:
12 prescolari

Activitatea instructiv-educativă de la grupe se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi poate fi flexibil.

20190916201751
Grupa mijlocie A – PITICI

Grupa mijlocie A – PITICI

Varsta:
4-5 Ani
NUMAR MAXIM DE PRESCOLARI:
12 prescolari

Activitatea instructiv-educativă de la grupe se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi poate fi flexibil.

20190916210628
Grupa mijlocie B – STELUȚE

Grupa mijlocie B – STELUȚE

Varsta:
4-5 Ani
NUMAR MAXIM DE PRESCOLARI:
12 prescolari

Activitatea instructiv-educativă de la grupe se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi poate fi flexibil.

20190916212531
Grupa mare A – FLUTURAȘI

Grupa mare A – FLUTURAȘI

Varsta:
6-7/8 Ani
NUMAR MAXIM DE PRESCOLARI:
12 prescolari

Activitatea instructiv-educativă de la grupe se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi poate fi flexibil.

20190916211927
Grupa mare B – ALBINUTE

Grupa mare B – ALBINUTE

Varsta:
6-7/8 Ani
NUMAR MAXIM DE PRESCOLARI:
12 prescolari

Activitatea instructiv-educativă de la grupe se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi poate fi flexibil.

20201124134233

Copiii sunt repartizaţi pe grupe de nivel(mică,mijlocie,mare) şi sunt îndrumate de educatoare / profesori  învăţământ special preşcolar. Forma de organizare – frontală.

Grupele cuprind preşcolari cu cerinţe educaţionale speciale, cu vârste între 3 – 6/7/8 ani şi se constituie după nivelul de dezvoltare al copiilor, etate mintală şi vârstă cronologică.

În învăţământul special grupele de preşcolari cuprind copiii, după cum urmează:

 1. a) grupa pentru copii cu deficienţe uşoare şi /sau moderate cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12;
 2. b) grupa pentru copii cu deficienţe grave/profunde/severe/asociate cuprinde în medie 5 elevi , dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6.

Activitatea instructiv-educativă de la grupe se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi poate fi flexibil.

În proiectarea şi realizarea lecţiilor şi a diverselor activităţi educaţionale de la nivelul grupei, cadrele didactice dau dovadă de flexibilitate şi adaptează situaţiile de învăţare, strategiile, materialele/mijloacele, metodele, resursele pentru realizarea progresului şcolar al fiecărui elev.

Obiectivele prevăzute de programe se realizează prin:

a) Activităţi instructiv-educative, obligatorii cu grupa; activităţi liber alese frontale, pe grupe, conduse de educatoare / profesori pentru învățămînt special preșcolar; Norma didactică a educatoarei /  profesorului pentru învăţământ special preşcolar este de 5 ore pe zi pentru fiecare tură, respectiv 25 ore pe săptămână.

b) Activităţi individuale / de grup  de intervenţie specifică, terapie specifică, în cabinete de specialitate,  realizate de către profesori psihopedagogi/kinetoterapeut; Profesorul psihopedagog organizează activităţi, desfăşurate individual sau în grupe mici de terapie specifică: stimulare cognitivă, educaţie senzorială, educaţie psihomotrică, terapia tulburărilor de limbaj şi dezvoltarea comunicării; profesorul kinetoterapeut desfăşoară activităţi de recuperare kinetoterapeutică şi  alte activităţi specifice de compensare. Norma didactică a acestora este de 16 ore pe săptămână.

c) Activităţi opţionale – Curriculum la decizia şcolii – (abilitare manuală – domeniul estetic creativ, gimnastică şi ritmică – domeniul psihomotric, matematică distractivă – domeniul ştiinţe, meloterapie), conduse de educatoare şi personal extern, cu atestat profesional;

d) Activităţi extracurriculare / de socializare – plimbări, excursii şi alte activităţi în afara grădiniţei (unde participă tot personalul didactic şi didactic auxiliar, în funcţie de genul activităţii);

Tipuri de activităţi:

 • Activităţi pentru dezvoltarea limbajului;
 • Activităţi cu conţinut matematic;
 • Activităţi de cunoaştere a mediului;
 • Activităţi artistico-plastice;
 • Activităţi de expresie muzicală ;
 • Activităţi de expresie corporală;
 • Activităţi pentru formarea şi dezvotarea autonomiei personale;
 • Activităţi pentru adaptarea la mediul social; activităţi gospodăreşti;
 • Activităţi ludice şi distractive.
 • Activităţi extracurriculare / socializarea copilului.

Terapii specifice:

 • Stimulare cognitivă
 • Educație senzorială;
 • Terapia tulburărilor de limbaj şi dezvoltarea comunicării;
 • Educaţie psihomotorie;
 • Kinetoterapie;

Se urmăreşte ca toată activitatea:

 • să valorifice potenţialul existent al copilului,
 • să fie centrată pe copil şi problema sa,
 • să se desfăşoare în zona proximei dezvoltări ,
 • să promoveze abilităţi şi competenţe fundamentale,
 • să satisfacă nevoile şi interesele copilului,
 • sa influenţeze pozitiv calitatea vieţii acestora.

CUM POT SA IMI INSCRIU COPILUL LA GRADINITA SPECIALA ?

SUNA LA 0264 565 316 SAU COMPLETEAZA FORMULARUL DE MAI JOS

inscrieri la grădinita specială. acte necesare, procedură și condiții