PROCEDURA DE ADMISIE SI DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII COPIILOR IN UNITATE

Home / PROCEDURA DE ADMISIE SI DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII COPIILOR IN UNITATE
 • copilul este primit în grădiniţă pe baza certificatului de orientare şcolară şi profesională *, eliberat de Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională, din cadrul Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Cluj;
 • cerere de înscriere (formular tipizat)
 • copie certificat de naştere al copilului
 • copie certificatul medical A5 / scrisoare medicală de la medicul de specialitate cu diagnosticul medical
 • copie fișă de evaluare psihologică
 • copie fișa psihopedagogică (pentru copiii care au frecventat altă grădiniță)
 • copie de pe cartea de identitate a părinţilor
 • copie de pe ancheta socială de la primăria de domiciliu
 • certificat de pe certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, planul de servicii personalizat (unde e cazul)
 • declarație – acord semnată de părinți / reprezentant legal
 • dovada de vaccinări și aviz epidemiologic.

 

 

 

*Certificatul de orientare școlară se obține de la SEOSP Cluj (Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională) din cadrul CJRAE (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj) prin depunerea de către părinți a următoarelor documente:

 • cerere pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (tipizat);
 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere);
 • copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 • o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • ancheta socială de la SPAS – Primăria de domiciliu/reşedinţă/ DGASPC CLUJ ;
 • fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • fişa de evaluare psihologică;
 • fişa psihopedagogică;
 • o copie a foii matricole/ adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
 • o copie a certificatului de orientare şcolară/profesională anterior;
 • alte documente în copie: certificate de încadrare în grad de handicap, bilete de ieșire din spital, scrisori medicale analize

DURATA PROGRAMULUI EDUCATIV- TERAPEUTIC:

 • până la finalizarea ciclului preşcolar (6, 7 ani împliniţi la 31 august)
 • până la vârsta de 8 ani împliniţi la 31 august
 • în functie de potenţialul fiecărui copil, de ritmul de achiziţie cognitivă şi adaptare/modelare comportamentală, care să-i permită reorientarea în grădiniţa de masă
 • decizia părinţilor

CUM POT SA IMI INSCRIU COPILUL LA GRADINITA SPECIALA ?

SUNA LA 0264 565 316 SAU COMPLETEAZA FORMULARUL DE MAI JOS

inscrieri la grădinita specială. acte necesare, procedură și condiții