Pentru intrebari , avem raspunsuri

Home / Pentru intrebari , avem raspunsuri
0 COPII
0 GRUPE GRADINITA
0 Angajati
0 ANI VECHIME

DACA AVETI INTREBARI , NOI AVEM MAJORITAJEA RASPUNSURILOR MAI JOS :

 • copilul este primit în grădiniţă pe baza certificatului de orientare şcolară şi profesională *, eliberat de Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională, din cadrul Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Cluj;
 • cerere de înscriere(formular tipizat)
 • copie certificat de naştere al copiluluiș i al fraţilor acestuia sub 18 ani ;
 • copie adeverinţa / scrisoare medicală de la medicul neurolog, psihiatru, neuropshiatru cu diagnosticul medical ;
 • copie de pe cartea de identitate a părinţilor ;
 • copie de pe ancheta socialăde la primăria de domiciliu;
 • adeverinţa privind venitul părinţilor, şomaj sau pensie, alte situaţii;
 • certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, planul de servicii personalizat (unde e cazul).
 • dovada de vaccinări și aviz epidemiologic.

Avem specialisti allocati la urmatoarele cabinete de specialitate:

 1. Cabinetul de psihologie: stimularea funcţiilor cognitive  si educaţie senzorială prin activităţi corectiv – compensatorii.
 2. Cabinetul de logopedie: terapia tulburărilor de limbaj şi dezvoltarea comunicării prin intervenţie terapeutic – recuperatorie.
 3. Cabinetul depsihomotricitate: educarea  psihomotricităţii prin activităţi specifice  de formare a abilităţilor implicate în actul grafic.
 4. Cabinetul psihopedagogic: formarea de abilităţi de comunicare, cognitive, sociale, prin activităţi individuale si în parteneriat la grupă
 5. Kinetoterapie: activităţi individuale şi frontale în scopul reeducării deficienţelor neuromotorii si corectării deficienţelor  de postură.
 6. Terapie complementară: terapia Snoezelen e utilizată ca activitate de pregătire sau motivare  a copiilor pentru o terapie specifică care urmează a fi aplicată sau ca recompense – întăritori pentru reuşitele de la activitatea de terapie sau didactică.
 • Program prelungit şi săptămânal (de luni până vineri);
 • Evaluarea preşcolarilor de către specialişti:psiholog, logoped, psihomotrician, psihopedagog, kinetoterapeut;

Terapii specifice şi de compensare:stimulare cognitivă, educaţie psihomotorie, terapie logopedică, recuperare kinetoterapeutică;

 • Terapie complementară: terapia Snoezelen, stimulare multisenzorială;
 • Programe de intervenţie personalizate;
 • Activităţi instructiv-educative în cadrul celor 5 grupe de nivel; (mică,mijlocie,mare)
 • Activități liber alese;
 • Activități opţionale(CDŞ): teatru de păpuşi, educaţie psihomotrică, meloterapie, jocuri matematice distractive, art – terapie, activităţi de dezvoltare socio-emoţională;
 • Activități de formare și dezvoltare a autonomiei personale;
 • Activități de adaptare la viața cotidiană;
 • Activităţi extracurriculare şi de socializare a copilului;
 • Consiliere parentală/suport psihopedagogic şi uman permanent.
 • Grupuri educaţionale și de suport pentru părinţi.
 • Transport la grădiniţă cu microbuz propriu.

În fiecare an şcolar, copiii care au împlinit vârsta de şcolarizare (6, 7 sau 8 ani)  sunt evaluaţi de către Comisia Internă de Evaluare Continuă (CIEC) a grădiniţei, formată din toţi profesorii terapeuţi. Ținându-se cont de observațiile cadrelor didactice de la grupe și de rezultatele evaluărilor, se întocmesc fişe psihopedagogice. Părinţii sunt consiliaţi despre opţiunile de şcolarizare, în luarea deciziei urmărindu-se interesul superior al copilului.

În funcție de potenţialul fiecarui copil, de ritmul de achiziţie cognitivă şi adaptare/modelare comportamentală și atingerea unui nivel de dezvoltare care să-i permită o integrare optimă, specialiștii grădiniței recomandă înscrierea în învățământul special, grădiniţa de masă sau în şcoala de masă, acesta fiind un obiectiv prioritar.

Pentru a asigura condiţiile unei mai bune integrări școlare se încearcă constant realizarea unor activități de tipul:

 • activități de parteneriat educațional împreună cu copiii din grădinița de masă;
 • s-a asigurat participarea copiilor vizați pentru integrare şcolară la activitățile din grădinița de masă o zi sau două pe săptămână, pentru familiarizarea lor cu spațiul școlar nou și cerințele activităților;
 • parteneriatele educaționale cu școlile de masă au oferit ocazia preșcolarilor grădiniței să viziteze sălile de clasă și să desfășoare activități alături de elevi.

În anul școlar  2017 – 2018 din 13 preșcolari cu nevoi speciale cu vârsta de școlarizare au fost  orientați spre grădinița de masă 1 preșcolar, spre școala de masă 4 preșcolari, spre învățământ special 8 preșcolari .

Sunt urmatoarele variante :

 • pâna la finalizarea ciclului preşcolar (6 ani);
 • pâna la vîrsta de 8 ani împliniţi la 31 august;
 • în functie de potenţialul fiecarui copil, de ritmul de achiziţie cognitivă şi adaptare/modelare comportamentală ;
 • atingerea unui nivel de dezvoltare care să-i permită o integrare fără riscuri în grădiniţa de masă sau în şcoala de masă ;
 • decizia părinţilor.

 

Copiii înscrişi în anul şcolar 2018 – 2019 sunt din municipiul Cluj-Napoca în proporţie de  60%, iar restul de 40%  provin din localităţile judeţului Cluj (Floreşti, Apahida, Jucu, Baciu, Dej, Câmpia Turzii, Sânicoară, Corneşti, Berind etc.).

Copilul cu dizabilitaţi este, ca și oricare alt copil, un membru al comunităţii şi trebuie privit ca o persoană cu drepturi și şanse egale la educaţie, dar în același timp un copil care necesită o atenție și îngrijire deosebite.