LEGISLAŢIE

Home / LEGISLAŢIE

 

 • Legea educaţiei naţionale, nr.1 / 2011, cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447 / 2020;
 • Regulamentul de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin O.M.E.C.T.S. 5573 / 2011;
 • Hotărârea de guvern1251 / 2005 privind unele măsuri de îmbunătățirea a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;
 • Metodologia  pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap , orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, aprobată prin Ordin nr. 1985/1305/5805/ 19. 12. 2016;
 • Ordinul nr. 3622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial, Anexa nr.3 – Plan-cadru de învățământ pentru învățământul special preșcolar;
 • Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin O.M.S. nr. 1456/2020;
 • Ordin Nr. 5545/2020 din 10. 09. 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Ordin nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică;
 • Ordin nr. 3459/280/6.03.2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordin nr. 3.515/393/23.03.2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.