Misiunea si viziunea noastra

Home / Misiunea si viziunea noastra

VIZIUNEA NOASTRA

„Fiecare copil are dreptul sa fie ocrotit, inconjurat , educat cu dragoste , sa paseasca cu incredere in viata, fiecare copil are dreptul sa zambeasca.”

„Orice progres va fi cauza de multumire si va motiva o dezvoltare continua a unitatii noastre, va incuraja viziunile de viitor, spre bucuria parintilor si in special spre bucuria si binele copiilor.”

MISIUNEA NOASTRA

Grădiniţa Specială este o instituţie cu tradiţie în oraşul Cluj-Napoca având ca misiune reabilitarea, adaptarea, integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educative speciale.

Oferim şanse egale la educaţie specializată, de calitate, copiilor preşcolari cu dizabilităţi intelectuale, întârziere în dezvoltarea limbajului receptiv şi expresiv, tulburări din spectrul autist, sindrom Down, sindrom hiperkinetic, tulburări emoționale și de conduită.

Asigurăm un cadru stimulativ, activităţi instructiv-educative şi terapii specifice, corectiv-compensatorii centrate pe copil şi problema sa,  ajutându-l astfel să se dezvolte, să-şi dezvolte capacitățile relaţionale şi să-şi câştige o poziţie din ce în ce mai bună în raport cu mediul său  de viaţă.

Grădiniţa Specială este locul unde:

 • copiii preşcolari cu cerinţe educative speciale găsesc un mediu stimulativ, optim, în vederea diminuării dizabilităţilor, a dezvoltării şi socializării lor;
 • familiile copiilor beneficiază de sprijin psihopedagogic de specialitate, educaţional și uman permanent;
 • se facilitează accesul la educaţie tuturor copiilor preşcolari cu C.E.S.din municipiul Cluj-Napoca şi judeţul Cluj.
 • se derulează activităţi de parteneriat educaţional între grădiniţă şi:
  • unităţi de învăţământ similare;
  • unităţi de învăţământ de masă;
  • asociaţii, fundaţii și ONG-uri.
 • se dezvoltă atitudini pozitive și percepţii sociale faţă de problematica creşterii,dezvoltării şi   educării copiilor cu C.E.S.,contribuind la eliminarea discriminărilor de orice natură.