Orientarea Scolara

Home / Orientarea Scolara

ORIENTAREA SCOLARA A PRESCOLARILOR

CU C.E.S. SPRE UNITATI SCOLARE

În fiecare an şcolar, copiii care au împlinit vârsta de şcolarizare (6, 7 sau 8 ani)  sunt evaluaţi de către Comisia Internă de Evaluare Continuă (CIEC) a grădiniţei, formată din toţi profesorii terapeuţi. Ținându-se cont de observațiile cadrelor didactice de la grupe și de rezultatele evaluărilor, se întocmesc fişe psihopedagogice. Părinţii sunt consiliaţi despre opţiunile de şcolarizare, în luarea deciziei urmărindu-se interesul superior al copilului.

În funcție de potenţialul fiecarui copil, de ritmul de achiziţie cognitivă şi adaptare/modelare comportamentală și atingerea unui nivel de dezvoltare care să-i permită o integrare optimă, specialiștii grădiniței recomandă înscrierea în învățământul special, grădiniţa de masă sau în şcoala de masă, acesta fiind un obiectiv prioritar.

Pentru a asigura condiţiile unei mai bune integrări școlare se încearcă constant realizarea unor activități de tipul:

 • activități de parteneriat educațional împreună cu copiii din grădinița de masă;
 • s-a asigurat participarea copiilor vizați pentru integrare şcolară la activitățile din grădinița de masă o zi sau două pe săptămână, pentru familiarizarea lor cu spațiul școlar nou și cerințele activităților;
 • parteneriatele educaționale cu școlile de masă au oferit ocazia preșcolarilor grădiniței să viziteze sălile de clasă și să desfășoare activități alături de elevi.

În anul școlar 2019-2020 din 10 preșcolari cu vârstă de școlarizare: 

 • 6 preșcolari au fost orientați spre învățământ special
 • 3 preșcolari au fost orientați spre învățământ de masă, cu profesor de sprijin 
 • 1 preșcolar a fost orientat spre grădiniță de masă

În anul școlar 2020-2021 din 19 preșcolari cu vârstă de școlarizare:

 • 10 preșcolari au fost orientați spre învățământ special
 • 7 preșcolari au fost orientați spre învățământ de masă, cu profesor de sprijin
 • 2 preșcolari au fost orientați spre grădiniță de masă

”Fiecare copil are dreptul să fie ocrotit, educat cu dragoste, să păşească cu încredere în viaţă, să zâmbească.” 

În anul școlar 2021-2022 în Grădinița Specială Cluj-Napoca au fost înscriși un număr de 53 de preșcolari cu C.E.S. Comisia C.I.E.C. din unitate a propus spre orientare şcolară la Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul C.J.R.A.E Cluj 17 preşcolari, dintre  care :

 • 9 preșcolari au fost orientați spre învățământ special
 • 5 preșcolari au fost orientați spre învățământ de masă, cu profesor de sprijin
 • 3 preșcolari au fost orientați spre grădinița de masă

”Fiecare copil are dreptul să fie ocrotit, educat cu dragoste, să păşească cu încredere în viaţă, să zâmbească.”