Personal

Home / Personal

Personalul nostru si sarcinile atribuite :

Directorul este Profesor psihopedagog cu o vastă experienţă în domeniul învăţământului special preşcolar şi managementului educational cu urmatoarele sarcini :

 • diagnoză
 • planificare
 • organizare
 • îndrumare şi control
 • evaluare

Director/Profesor psihopedagog

Avem  4 Profesori psihopedagogi si  un Profesor kinetoterapeut, acestia au sarcinile urmatoare :

 • Activitate de terapie specifică și de compensare la cabinetele specializate
 • Activităţi  extracurriculare
 • Consiliere individuală a părinţilor, lectorate tematice, activităţi / lecţii demonstrative, activităţi de diseminare a rezultatelor etc.

 

Profesor psihopedagog / Profesor kinetoterapeut

Educatoare Profesori învăţământ special preşcolar suntem 10 si avem urmatorul rol:

 • activităţi instructiv – educative la grupă, cu abordare diferenţiată a sarcinilor de învăţare,
 • activităţi extracurriculare
 • activităţi de adaptare la viaţa cotidiană,
 • activităţi de formare a autonomiei personale,
 • şedinţe cu părinţii , consiliere individuală a părinţilor, activităţi / lecţii demonstrative, activități în parteneriat cu părinţii.

Educatoare / Profesori învăţământ special preşcolar

Suntem 6 Infirmiere, 4 Îngrijitoare si o Supraveghetoare de noapte , noi ne ocupam de :

 • îngrijirea şi supravegherea copiilor;
 • îngrijirea şi supravegherea copiilor pe timpul nopţii;
 • curăţeniea în spaţiile aferente activităţilor;

Infirmiere

In Cabinetul medical suntem un Medic Pediatru si o Asistenta medicala si avem rolul de a  :

 • monitoriza starea de sănătate a copiilor
 • organiza  activităţi de educaţie pentru sănătate

Medic / Asistenta

Avem un Administrator de patrimoniu si un Administrator financiar, ei au grija sa nu ne lipseasca nimic prin :

 • asigurarea resurselor materiale şi financiare;
 • colaborare cu conducerea şi factorii educativi din grădiniţă

Administrator de patrimoniu / Administrator financiar

Cei 2 Bucătari  impreuna cu Ajutorul de bucătar zilnic au grija de :

 • asigurarea unui meniu corespunzător din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

Bucătar / Ajutor de bucătar

Avem si un Sofer , acesta zilnic se ocupa de :

 •  asigurarea transportului copiilor cu microbuzul gradinitei.

Sofer

Cadrele didactice sunt calificate, educatoarele fiind absolvente de liceu / colegiu pedagogic, de studii superioare de specialitate (Pedagogia învăţământului primar și preșcolar, Psihopedagogie specială, Psihologie, Pedagogie); profesorii psihopedagogi şi kinetoterapeut sunt absolvenți de studii superioare de specialitate (Psihopedagogie specială,Psihologie, Pedagogie, Kinetoterapie) și sunt titulari ai unităţii de învăţământ. Toate cadrele didactice au pregătirea și experienţa necesare în munca cu copiii cu cerințe educative speciale.

În fiecare an şcolar cadrele didactice participă la diferite forme de perfecționare, preocupate fiind de formarea profesională continuă,de eliminarea rutinei şi o nouă abordare a problematicii copilului cu cerinţe educative speciale, precum:

 • cursuri de formare profesională în domenii utile educaţiei şi reabilitării copilului cu CES, îngrijire și asistență medicală, domeniul calităţii şi managementului calităţii şi educaţional;
 • simpozioane locale, judeţene, naţionale,conferinţe,workshop-uri;
 • publicare de articole în reviste de specialitate;
 • participare la comisiile metodice din unitate şi cercurile metodice pe judeţ ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar special;
 • studiu individual, cărţi de specialitate.

Normele de comportament sunt bine stabilite prin prevederile Regulamentului Intern şi ale Codului de conduită profesională, care se prelucrează  şi se iau la cunoştinţă prin semnatură, la fiecare început de an şcolar. Pe lângă acestea există norme nescrise care fac parte din viaţa grădiniţei noastre: zâmbetul colegial, primirea călduroasă a copiilor şi părinţilor, tonalitatea vocii, ţinuta vestimentară, aspectul îngrijit al tuturor angajaţilor unităţii.

Personalul angajat este  calificat profesional pentru a răspunde nevoilor speciale ale beneficiarilor.

Cultura personalului din grădiniță este dominată de o serie de valori dominante, cum sunt: iubirea pentru copii, atașamentul față de profesie, atenția față de problemele beneficiarilor,atmosfera placută, relaxantă, colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, împuternicirea angajaților.

Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.