6-7/8 Ani
Grupa mare A – FLUTURAȘI

Activitatea instructiv-educativă de la grupe se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi poate fi flexibil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.